FoenVi Studio Special

The Soul of a Tree

Een boomkweekster met passie voor haar vak had al jaren de wens om een fotoshoot te doen waarin zij in bodypaint zou versmelten met een boom. Omdat ze via Facebook een shoot van mij voorbij had zien komen waarvan de sfeer haar erg aansprak benaderde ze mij met de vraag of ik deze, niet bepaald alledaagse, wens voor haar kon realiseren.
De boom en de body had ze zelf, ik had de camera, we moesten alleen nog paint en een goeie painter. Na wat rondvragen kwam ik in contact met Syl van Syllie Faces en de afspraak werd gemaakt.

Het decor werd de eigen kwekerij waar ik het model fotografeerde tegen de mooie Sequoiadendron giganteum ‘Glaucum’ die daar prijkte. Na lang painten, gelukkig in een heerlijk zonnetje, was het mijn beurt. Externe flitsers maakten een belichting mogelijk die de schaduwval en reflectie in dienst van de samensmelting lieten werken. Dit alles, het model, de boom, de paint en het licht leverde al meteen foto’s op die er, nog voordat er enige nabewerking had plaatsgevonden, al indrukwekkend uitzagen.
Iedereen had er enorme zin in, en die goede sfeer had zich vertaald in goede beelden.
In de nabewerking heb ik verschillen in kleur en contrast tussen de bodypaint en de stam verder geminimaliseerd en de sfeer dramatischer gemaakt. Tot slot heb ik, om dit effect nog verder te versterken, gekopieerde delen van de echte stam over lichaam van het model geplaatst om haar echt helemaal “één met de boom” te maken.
De werkwijze was een unieke samensmelting van verschillende analoge en digitale technieken en leverde een even uniek resultaat op; een samensmelting van mens en natuur.
En het belangrijkste natuurlijk, een hele blije klant!