Sequoiadendron giganteum ‘Glaucum’

Mammoetboom

The Soul of a Tree

Een boomkweekster met passie voor haar vak had al jaren de wens om een fotoshoot te doen waarin zij in bodypaint zou versmelten met een boom. Omdat ze via Facebook een shoot van mij voorbij had zien komen waarvan de sfeer haar erg aansprak benaderde ze mij met de vraag of ik deze, niet bepaald alledaagse, wens voor haar kon realiseren.

De boom en de body had ze zelf, ik had de camera, we moesten alleen nog paint en een goeie painter. Na wat rondvragen kwam ik in contact met Syl van Syllie Faces en de afspraak werd gemaakt.

Het decor werd de eigen kwekerij waar ik het model fotografeerde tegen de mooie Sequoiadendron giganteum ‘Glaucum’ die daar prijkte. Na lang painten, gelukkig in een heerlijk zonnetje, was het mijn beurt. Externe flitsers maakten een belichting mogelijk die de schaduwval en reflectie in dienst van de samensmelting lieten werken. Dit alles, het model, de boom, de paint en het licht leverde al meteen foto’s op die er, nog voordat er enige nabewerking had plaatsgevonden, al indrukwekkend uitzagen.

Iedereen had er enorme zin in, en die goede sfeer had zich vertaald in goede beelden.

In de nabewerking heb ik verschillen in kleur en contrast tussen de bodypaint en de stam verder geminimaliseerd en de sfeer dramatischer gemaakt. Tot slot heb ik, om dit effect nog verder te versterken, gekopieerde delen van de echte stam over lichaam van het model geplaatst om haar echt helemaal “één met de boom” te maken.

De werkwijze was een unieke samensmelting van verschillende analoge en digitale technieken en leverde een even uniek resultaat op; een samensmelting van mens en natuur.

En het belangrijkste natuurlijk, een hele blije klant!

English

For years, a tree grower with great passion for her profession had been dreaming of doing a photoshoot, in which she would be bodypainted and merged into a tree. She’d seen one of my photoshoots on her Facebook timeline, and its atmosphere and essence had really appealed to her. So she approached me with her, slightly unusual, request and asked if could help her make her dream come true.

The tree and body were already there, I had a camera, and so all we needed was some paint and an excellent bodypainter. After asking around a little, I contacted Syl of Syllie Faces and an appointment was made.

The grower’s own tree nursery would be our set and she would be photographed against a beautiful Sequoiadendron giganteum ‘Glaucum’ that grew there. After a long bodypainting session in the sun it finally was my turn. Using external flash, I created lighting that enhanced shadows and reflection that contributed to the merge. This combination of model, tree, paint and lighting immediately resulted in impressive photos, even before any post-processing had taken place.

All parties wanted this to work, and this excellent atmosphere directly translated into great pictures.

In post-processing I further minimized the differences in colour and the contrast between the model’s body and the trunk of the tree. I also enhanced the dramatic atmosphere. Finally, to maximize this effect, I copied parts of the real trunk and put them over the model’s body to truly ‘make it become one with the tree’.

This method was a unique mix of various analogue and digital techniques, and it resulted in an equally unique effect: a true merge of human and tree.

And of course the most important result was a very happy client!

Left: Bodypainting by Syl – Right: Re-editing in Photoshop: (slide)

Filter Categories
All
B&W
Color
  • Nabewerking bodypaint fotoshoot Syllie Faces Sequoiadendron giganteum
    The Soul of a Tree | Sequoiadendron Giganteum
  • Zwart & wit nabewerking bodypaint fotoshoot Syllie Faces Sequoiadendron giganteum
    The Soul of a Tree | Sequoiadendron Giganteum